Paikalliset sivut:
YIT Group

Ympäristö

Kestävän kehityksen olennainen teema:
Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen

YIT huomioi ja vähentää oman toimintansa ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, mm. parantamalla toimintansa energiatehokkuutta. YIT lisää kierrätystä tuotantoprosesseissaan, lisää uusioasfaltin käyttöä, sekä panostaa rakennus- ja purkujätteen hallinnan parantamiseen ja kierrätykseen. YIT pyrkii toiminnallaan turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä koko hankintaketjussaan.

Lähestymistapamme

Toiminnallamme on sekä hetkellisiä että vuosikymmenten päähän ulottuvia ympäristövaikutuksia. Oman toimintamme ympäristövaikutukset keskittyvät paikallisiin vaikutuksiin, kuten ääni, melu, pöly, haju, tärinä, maaston muokkaus ja päästöt.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme pienentämään ympäristölle aiheuttamiamme haitallisia vaikutuksia ja seuraamme edistymistämme säännöllisesti. Oman toimintamme ympäristövaikutuksia hallitsemme johtamisjärjestelmän avulla. Kehitämme jatkuvasti oman toimintamme seurantaa ja mittaamista.

Toimintamme tuotoksilla eli rakentamillamme tuotteilla voi olla merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia. Tiedostamme, että tekemillämme rakentamis- tai materiaalivalinnoilla on vuosikymmenten päähän ulottuvia vaikutuksia, joten kestäviä valintoja tekemällä haluamme mahdollistaa ympäristön hyvinvoinnin ja ihmisten turvallisen elämän. Teemme jatkuvasti kehitystyötä ja kokeilemme uusia ratkaisuja kaikissa liiketoiminnoissamme. Pyrimme tekemään tuotteistamme mahdollisimman ympäristöystävällisiä energia- ja materiaalitehokkuuden keinoin.

Tutustu vuonna 2018 tekemiimme toimenpiteisiin Kestävän kehityksen katsauksessamme

Lue lisää asfalttituotteidemme ympäristöhyödyistä

Viimeaikaiset tapahtumat:

YIT on asettanut ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet.

Tavoitteenamme on mm. puolittaa hiilidioksidipäästömme vuoteen 2030 mennessä ja raportoida projektikohtaiset hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 alkaen.

Lue lisää uusista kestävän kehityksen pitkän aikavälin tavoitteistamme.

 

910,5 GWh
Energiankulutus 2018
(oman toiminnan suora ja epäsuora energiankulutus)

 

Lähetetään...