Työturvallisuus

Työturvallisuus

Työturvallisuus

YIT parantaa jatkuvasti turvallisuuskäytäntöjään ja johto sitoutuu valvomaan ja parantamaan työturvallisuutta mm. jalkautumalla työmaille. YIT valvoo työturvallisuuskäytäntöjensä toteuttamista myös aliurakoitsijoiltaan ja hankintaketjultaan.

Lähestymistapamme

Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen työympäristöön. Panostamme YIT:llä voimakkaasti työturvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn sekä avoimeen turvallisuuskulttuuriin. Noudatamme kaikilla työmaillamme työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Myös yhteistyökumppaniemme on aina noudatettava työmaata koskevia työturvallisuusohjeita ja määräyksiä.

Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Kehitämme jatkuvasti ennakoivia toimenpiteitä työturvallisuuden parantamiseksi. Seuraamme tapaturmataajuutta ja teemme perusteellisen selvityksen kaikista työtapaturmistamme. 

Suorituksemme

TAPATURMATAAJUUS

Tiesitkö?

Koska työturvallisuus on olennainen osa arvojamme, YIT osallistuu rakennusalan yhteiseen työturvallisuusviikkoon. Työturvallisuusviikon järjestää Rakennusteollisuus RT aina keväisin.

Viikon aikana koko rakennusalalle järjestetään yhteisiä tapahtumia, mutta turvallisuusviikkoon osallistuvat yritykset järjestävät myös omia sisäisiä tapahtumiaan.

Lue lisää Triplan työturvallisuudesta

Lue lisää turvallisuusviikosta RT:n sivuilta

Vuonna 2019 konsernin tapaturmataajuus oli 10,5 (tapaturmia/milj. työtuntia, viim. 12 kk).