YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen ja  toimenpiteemme

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen ja toimenpiteemme

SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoitteena on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä yhdyskunnat.

Kestävien kaupunkien rakentaminen on strategiamme ydin. Tarjoamme asiakkaillemme omistusasumista, rakennamme toimi- ja muita julkisia rakennuksia sekä ekologisia joukkoliikenneratkaisuja. Lisäksi hyödynnämme osaamistamme vaativissa infrarakennuskohteista esimerkiksi kaupunkien jätevesien hallinnassa tai uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja vesivoiman rakentamisessa.

Kestävää kaupunkia on myös mixed use -periaatteen mukaisesti rakennettavat alueet, joissa yhdistyvät asuminen, palvelut, työpaikat ja julkinen liikenne. Mixed use -hankkeista kehitämme parhaillaan muun muassa Keilaniemenrantaa, Itäkeskuksen Punosta ja Pasilan aluetta Helsingissä.

Toimenpiteemme tavoitteeseen 11
SDG 12:Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Tavoitteena on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Haluamme tukea kestävää kulutusta niin omassa kuin asiakkaidemmekin toiminnassamme. Kehitämme erilaisia asumisen- sekä kiinteistöjen elinkaaripalveluita, joilla pyrimme pienentämään esimerkiksi rakennuksen käytönajan energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. Hankkeen suunnittelun ja rakentamisenaikaisilla valinnoillamme on myös suora vaikutus asiakkaidemme vastuulliseen kuluttamiseen.

Oman toimintamme vastuullisuutta pyrimme tehostamaan esimerkiksi jätteiden kierrätyksen ja toimintamme ympäristöhallinnan saralla. Kehitämme jäteraportointiamme, pyrimme hyödyntämään kiertotalouden ratkaisuja ja kouluttamaan henkilöstöämme.

Toimenpiteemme tavoitteeseen 12
SDG 13; Ilmastotekoja

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Rakentaminen ja rakennetun ympäristön käyttö synnyttävät hiilidioksidipäästöjä ja sitä myötä vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Olemme määritelleet pidemmän aikavälin CO2 vähennystavoitteemme vuodelle 2030: Meidän tulee puolittaa oman toimintamme ja omaperusteisten hankkeidemme CO2-päästöt verrattuna vuoteen 2019. Haluamme myös mahdollistaa asiakkaillemme kohteidemme hiilineutraali käytönaika.

Toimenpiteemme tavoitteeseen 13
SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja vastuullisia liiketoimintaperiaatteita, ja vaadimme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Meillä on ehdoton nollatoleranssi korruption ja harmaan talouden suhteen.  

YIT osallistuu isoihin julkisiin ja yksityisiin hankkeisiin. Kansainvälisenä pörssiyhtiönä YIT:llä on vastuu tukea ja vahvistaa hyviä liiketoimintaperiaatteita koko yhteiskunnassa. Lisäksi toimitusketjujensa kautta YIT vaikuttaa tuhansiin alihankkijoihin ja näiden työntekijöihin. Vuonna 2020 mm. päivitimme toimintaperiaatteemme yhteistyökumppaneillemme.

Toimenpiteemme tavoitteeseen 16

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Strategiamme päätavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden ylläpitäminen. Sijoittajien odotuksiin vastaamisen lisäksi olemme ylpeä veronmaksaja ja työllistämme tuhansia ihmisiä.

Työturvallisuus on olennainen osa yritysvastuutamme. Työmaillamme työskentelee suuri määrä omia ja aliurakoitsijoidemme työntekijöitä, joiden turvallisuus on kaiken rakentamisen lähtökohta. Turvallisen työnteon lisäksi vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa toiminnassamme ja koko hankintaketjuissamme.

Toimenpiteemme tavoitteeseen 8