Kestävän kehityksen johtaminen

Kestävän kehityksen johtaminen

Kestävä kehitys osana YIT:n strategiaa

Kestävä kehitys on yksi neljästä YIT:n strategian kulmakivistä. Vuosille 2020–2022 julkaistun strategiamme perustana ovat toimintamme kannalta merkittävimmiksi megatrendeiksi tunnistetut kaupungistuminen, digitalisaatio ja kestävä kehitys. Strategian toteuttamiseksi ja etenemisen vahvistamiseksi olemme käynnistäneet neljä kehitysohjelmaa - Performance, Customer Focus, Green Growth ja Services Development.

Green Growth -kehitysohjelman avulla tuemme kasvua ja tuottavuuskehitystä kestävän kehityksen periaattein. Tavoitteenamme on tunnistaa toimintamme nykytila, asettaa kestävän kehityksen tavoitteet ja tehostaa toimintaamme energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden keinoin. Lisäksi ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintoja.

Lue lisää YIT:n strategiasta

Kestävän kehityksen käytäntömme

Ohjaamme kestävän kehityksen toimintaamme monilla tavoin. Voit tutustua keskeisimpiin aiheisiin alta.