Kestävän kehityksen johtaminen

Kestävän kehityksen johtaminen

Kestävä kehitys osana YIT:n strategiaa

Kestävä kehitys on yksi neljästä YIT:n strategian kulmakivistä. Vuosille 2020–2022 julkaistun strategiamme perustana ovat toimintamme kannalta merkittävimmiksi megatrendeiksi tunnistetut kaupungistuminen, digitalisaatio ja kestävä kehitys. Strategian toteuttamiseksi ja etenemisen vahvistamiseksi olemme käynnistäneet neljä kehitysohjelmaa - Performance, Customer Focus, Green Growth ja Services Development.

Green Growth -kehitysohjelman avulla tuemme kasvua ja tuottavuuskehitystä kestävän kehityksen periaattein. Tavoitteenamme on tunnistaa toimintamme nykytila, asettaa kestävän kehityksen tavoitteet ja tehostaa toimintaamme energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden keinoin. Lisäksi ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintoja.

YIT on laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalin kiertotalousyhteiskuntaa. Vihreän rahoituksen viitekehyksen avulla YIT voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja muita vihreitä rahoitusinstrumentteja ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseksi. Viitekehyksen alainen vihreä rahoitus on yksi keino tukea YIT:n ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Lue myös lisää YIT:n strategiasta

Kestävän kehityksen käytäntömme

Ohjaamme kestävän kehityksen toimintaamme monilla tavoin. Voit tutustua keskeisimpiin aiheisiin alta.